Bibliografia

 

1970

La inmigración en la Barcelona del siglo xviii, tesi de llicenciatura, Universitat de Barcelona, setembre 1970.

«Problemas de inmigración y asimilación en la Barcelona del siglo xviii», Revista de Geografía, IV-1 (1970), pàg. 71-80 (coautor: Ramon Grau).

 

1978

«Notes sobre l’arquitecte Josep Prat (1726-1790), autor de les traces de l’església parroquial de Passanant», Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 1 (1978), pàg. 129-134.

 

1979

Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo xviii, tesi doctoral, Universitat de Barcelona, octubre 1979.

«Feliu de la Penya i Farell, Narcís», dins Francesc Artal et al. (cur.), Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat als Països Catalans (segles xviii-xx), Barcelona, Edicions 62, 1979, pàg. 191-192.

 

1980

«Catastro», dins Economía Planeta. Diccionario enciclopédico, Barcelona, Planeta, 1980, vol. II, pàg. 193-195.

 

1981

Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo xviii. Resumen de la Tesis presentada para aspirar al grado de Doctor en Geografía e Historia, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1981.

«Los profesionales de la construcción en la Barcelona del siglo xviii», Pedralbes, 1 (1981), pàg. 295-306 [ressenya de la recerca doctoral pròpia i dels seus resultats].

«Aprenents de la Conca de Barberà al sector barcelonès de la construcció (s. xvii-xviii», Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 3 (1981), pàg. 253-267.

 

1982

«Immigrants del Berguedà a la Barcelona del set-cents», Revista del Centre d’Estudis Berguedans, 1 (1982), pàg. 161-168.

«Els enginyers militars en l’arquitectura i l’urbanisme del s. xviii», Artilugi, 14 (març 1982), pàg. 1-3.

«La història dels noms dels carrers de Barcelona: crítica al Nomenclàtor de 1980», L’Avenç, 48 (abril 1982), pàg. 8-10 (coautor: Jaume Fabre).

«En el centenari de la torre d’aigües de Can Girona», La Flor de Maig. Butlletí de l’Ateneu Popular del Poble Nou, desembre 1982 (amb il·lustració de Carles Guiral).

«Les transformacions del segle xviii», dins ddaa, Apunts per a la història de Sant Martí de Provençals, Barcelona, Arxiu Històric de Sant Martí de Provençals, 1982, pàg. 6-11.

 

1984

«La indústria farinera de Sant Martí de Provençals a la segona meitat del segle xix», dins El Pla de Barcelona i la seva història. Actes del I Congrés... 1982, Barcelona, Institut Municipal d’Història/La Magrana, 1984, pàg. 433-440.

El Parc de la Ciutadella. Una visió històrica, Barcelona, L’Avenç, 1984 (coautors: Ramon Grau i Marina López).

«Demanda estatal i activitat econòmica a Catalunya sota els primers Borbons (1714-1808)», dins Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya, 2on. volum, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1984, pàg. 259-265.

 

1985

«Epidèmies i crisis agràries a la Catalunya Nova en el decenni de 1720: l’actitud de les autoritats borbòniques», Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 7 (1985), pàg. 193-216.

«El sector de la construcción en una ciudad manufacturera (Barcelona, siglo xviii)», dins Antonio Bonet Correa (coord.), Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano. Segundo Simposio, 1982, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 1985, vol. II, pàg. 1019-1028.

«De la casa artesana a la casa capitalista: l’habitatge a la Barcelona del segle xviii», dins Isabel Moll Blanes (cur.), La vida quotidiana dins la perspectiva històrica, Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, 1985, pàg. 245-254.

De la tartana al metro. Història del transport públic al Poble Nou, Barcelona, Arxiu Històric del Poble Nou, 1985.

 

1986

«La ciutat dels morts», Barcelona 10, 38 (octubre 1986), pàg. 6.

 

1987

«Anàlisi històrica de l’Ajuntament de Barcelona», dins Documents de treball per a la Carta Municipal, 3, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1987, pàg. 1-164 (coautors: Ramon Grau i Marina López).

«Un paisatge urbà que desapareix», El País (Quadern), 26-XI-1987 (coautors: Marta Puchal, Teresa Navas, Reinald Gonzàlez i Francesc Caballé).

«Els terrenys de la vila olímpica, un segle d’especulació urbanística», Diari de Barcelona, 29-XI-1987 (coautors: Marta Puchal, Teresa Navas, Reinald Gonzàlez i Francesc Caballé).

 

1988

«Els serveis municipals», dins Ramon Grau (dir.), Exposició Universal de Barcelona. Llibre del Centenari, 1888-1988, Barcelona, L’Avenç, 1988, pàg. 544-559 [existeix edició castellana amb paginació idèntica].

«Radiografia incompleta d’una Barcelona», Diari de Barcelona, 8-III-1988 (Suplement Llibres, pàg. V)[a propòsit de l’edició moderna dels dos primers volums del Calaix de sastre del baró de Maldà].

«Del món rural a l’Esplugues industrial. El primer cens modern de població es va fer l’any 1857», El Pont d’Esplugues, abril-maig 1988, pàg. 15.

«Un tren que passa lluny i un tramvia que no arriba», El Pont d’Esplugues, 2 (juny-Juliol 1988), pàg. 26.

«Festes Majors d’altres temps», El Pont d’Esplugues, setembre-octubre 1988, pàg. 16.

«Els arxius barcelonesos i la història d’Esplugues», El Pont d’Esplugues, novembre-desembre 1988, pàg. 21.

«Icària: la formació d’un barri industrial», Plecs d’història local, 14 (1988), pàg. 210-213.

«Els camins i l’ordenació del territori a Catalunya en temps de Carles III», Pedralbes, 8-I (1988), pàg. 655-664 [comunicació al Segon Congrés d’Història Moderna de Catalunya, 1988].

«Els comptes. La mostra tingué un dèficit de sis milions de pessetes», El País (Quadern: 100 anys de l’Exposició Universal de Barcelona), 19-V-1988, pàg. 11.

«El cementiri del Poblenou, una lliçó d’història», Diari de Barcelona, 11-XII-1988 (Suplement dominical, pàg. 3-8). Fotografies: Joan Guerrero.

 

1989

«Uns estiuejants del segle xviii: la família Clota», El Pont d’Esplugues, 5 (febrer 1989), pàg. 25.

«El trasfondo de una deuda: la hacienda municipal y la Exposición Universal», Barcelona metrópolis mediterránea, 10 (1-III-1989), pàg. 113-117.

«L'Esplugues de fa dos-cents anys», El Pont d’Esplugues, 7 (maig-juny 1989), pàg. 21.

«Entre el sistema gremial i el sistema fabril: la ciutat manufacturera (segle xviii) », dins Història urbana del Pla de Barcelona. Actes del II Congrés...1985, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1989, vol. I, pàg. 327-338.

«Gabriel Borrell, primer arquitecte municipal d’Esplugues», El Pont d’Esplugues, novembre-desembre 1989, pàg. 21.

 

1990

«Quan una imatge val més que mil paraules», El Pont d’Esplugues, febrer-abril 1990, pàg. 54-55.

«Quan setembre era dels veremadors», El Pont d’Esplugues, setembre-octubre 1990, pàg. 22.

«La construcció: un sector al marge de la revolució industrial?», Finestrelles, 2 (1990), pàg. 146-153.

«Un monumento para la desangelada plaza del Ángel», El Periódico, 26-VI-1990, pàg. 19. 

 

1991

Mestres d’obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle xviii, Barcelona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1991.

«L’economia urbana de Barcelona i la Guerra de Successió», Recerques, 24 (1991), pàg. 115-142 (coautor: Ramon Grau).

 

1992

El Palau Marc. Els March de Reus i el seu palau a la Rambla de Barcelona, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1992 (coautor: Joan Fuguet i Sans). 

 

1994

«La formació dels suburbis industrials de Barcelona: Sant Martí de Provençals», dins El futur de les perifèries urbanes. Actes de les Jornades de Reflexió i Mostra d’Art organitzades per l’Institut de Batxillerat Barri Besòs. Barcelona, 10 al 13 de maig de 1989, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, pàg. 15-24, i debat, pàg. 25-29 (coautor: Ramon Grau).

 

2000

«Les transformacions del segle xviii», dins Ramon Alberch i Fugueras (dir.), Els Barris de Barcelona. Vol. IV, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/Enciclopèdia Catalana, 2000, pàg. 176-179 i 182-184 [reedició variada de 1982].

«El cementiri del Poblenou, una lliçó d’història», dins Ramon Alberch i Fugueras (dir.), Els Barris de Barcelona. Vol. IV, Barcelona, Ajuntament de Barcelona/Enciclopèdia Catalana, 2000, pàg. 180-181.

 

2001

La menestralia de Barcelona al segle xviii. Els gremis de la construcció, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat/Proa, 2001.

 

2003

La Rambla de Barcelona. Estudi d’història urbana, Barcelona, Rafael Dalmau, 2003.

 

2016

L’arquitectura religiosa a Barcelona en el segle xviii: característiques generals i actuacions significatives. Presentació i edició a càrrec de Ramon Grau, Barcelona, Barchinona.cat, 2016.