Fonts buidades:

- Antonio de Capmany y de Monpalau , Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. Madrid, Imprenta de D. Antonio Sancha, 1779 (Reedició anotada: Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 1961)
- Francesch Carreras y Candi , Geografia General de Barcelona. La ciutat de Barcelona. Barcelona, Establiment editorial d'Albert Martín, 1916
- Agustí Duran i Sanpere , Barcelona i la seva història. I. La formació d’una gran ciutat. Barcelona, Curial, 1973
- Agustí Duran i Sanpere , Barcelona i la seva història. II. La societat i l’organització del treball. Barcelona, Curial, 1974
- Agustí Duran i Sanpere , Barcelona i la seva història. III. L'art i la cultura. Barcelona, Curial, 1975
- Manuel Arranz , Mestres d'obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII.
- Jaume Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona. Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Ajuntament de Barcelona, 1991-2001, 9 vols.
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum I. Anys 1411 a 1539. Barcelona, Generalitat de Catalunya, novembre 1994
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum II. Anys 1539 a 1578. Barcelona, Generalitat de Catalunya, desembre 1994
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum III. Anys 1578 a 1611. Barcelona, Generalitat de Catalunya, juliol 1996
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum IV. Anys 1611 a 1623. Barcelona, Generalitat de Catalunya, desembre 1997
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum V. Anys 1623 a 1644. Barcelona, Generalitat de Catalunya, juliol 1999
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum VI. Anys 1644 a 1656. Barcelona, Generalitat de Catalunya, febrer 2000
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum VII. Anys 1656 a 1674. Barcelona, Generalitat de Catalunya, maig 2002
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum VIII. Anys 1674 a 1689. Barcelona, Generalitat de Catalunya, setembre 2003
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum IX. Anys 1689 a 1701. Barcelona, Generalitat de Catalunya, novembre 2005
- Josep Maria Sans i Travé (dir.), Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Volum X. Anys 1701 a 1713. Barcelona, Generalitat de Catalunya, juny 2007
- Pere Ortí Gost , Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona segles XII-XIV Mestres d'obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII.

En els propers mesos ampliarem aquest llistat.

 

Tancar