barchinona

Història de Barcelona i l’aigua. Dels pous a les aixetes

 

Impartit per Barchinona.cat: Xavier Cazeneuve i Albert Cubeles, historiadors.

Organitzat per UNED Barcelona.

Curs de 8 hores: dimarts 24 i 31 d’octubre i 7 de novembre de 2017, de 18 a 20 h, al centre UNED Barcelona (avda. de Rio de Janeiro, 56-58), i dissabte 11 de novembre, de 10 a 12 h (itinerari).

 

En aquest curs es vol explicar la història del proveïment d’aigua a Barcelona. Des dels aqüeductes de Barcino a la moderna xarxa de subministrament d’aigua, passant pels pous als patis de les cases, el sistema de fonts medievals i modernes i els diversos intents de fer arribar aigua a totes les cases. Una història de Barcelona a través de la seva relació amb l’aigua.

 

Objectius

Obtenir una visió el més completa possible sobre la història de Barcelona. Presentar als participants la historiografia i les fonts a partir de les quals es pot aprofundir en el coneixement de la ciutat des del punt de vista del proveïment d’aigua. Dotar-los d’eines i recursos que els permetin una aproximació rigorosa a l’estudi de la història de la ciutat. Potenciar la mentalitat crítica envers la història de la seva ciutat. Sensibilitzar i fer comprendre els participants la importància que la sostenibilitat i l’equilibri mediambiental han tingut en la història de Barcelona pel que fa a la seva relació amb l’aigua.

 

Programa

Primera sessió. L’aigua a Barcelona en època romana i temps medievals: rieres, pous, aqüeductes, recs i fonts.

Segona sessió. L’aigua a Barcelona en època moderna. El llibre de les fonts del mestre Socies  (segles XVI a XVIII).

Tercera sessió. Aigua per a tothom. La creació d’una xarxa d’aigua corrent per a tots els barcelonins: dipòsits, aixetes, fonts màgiques i col·lectors (segles xix a xx).

Quarta sessió. Itinerari pels principals punts de Ciutat Vella relacionats amb la història del proveïment d’aigua a Barcelona.