barchinona

Història de Barcelona 1. Dels orígens a la Barcelona de la marca Hispànica

 

Impartit per Barchinona.cat: Xavier Cazeneuve i Albert Cubeles, historiadors.

Organitzat per UNED Barcelona.

Curs de 8 hores: dimecres 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre de 2016, de 18 a 20 h, al centre UNED Barcelona (avda. de Rio de Janeiro, 56-58), i dissabte 5 de novembre, de 10 a 12 h (itinerari).

 

Primer mòdul del curs d’introducció a la història de Barcelona. Cada mòdul és independent i consta de tres sessions teòriques de dues hores cada una i una sortida en itinerari per la ciutat. Aquest primer mòdul comprèn des dels orígens prehistòrics de la ciutat fins la Barcelona de la Marca Hispànica.

 

Objectius

Obtenir una visió el més completa possible sobre la història de Barcelona. Presentar als participants la historiografia i les fonts a partir de les quals es pot aprofundir en el coneixement de la història de Barcelona. Dotar als participants d’eines i recursos que els permetin una aproximació rigorosa l’estudi de la història de la Ciutat. Potenciar la mentalitat crítica vers la història de la nostra ciutat.

 

Programa

Primera sessió. Introducció a la història de Barcelona: historiografia i fonts documentals.

Segona sessió. Barcelona abans de Barcelona: de la prehistòria a Barcino.

Tercera sessió. La Barcelona visigoda, la Barcelona islàmica i la Barcelona de la marca Hispànica.

Quarta sessió. Visita a la Barcelona romana i volta al perímetre de la antiga colònia.

 

Enllaç curs web UNED Barcelona