barchinona

Història de Barcelona 2. De la Barcelona de la marca Hispànica a la Barcelona baixmedieval

 

Impartit per Barchinona.cat: Xavier Cazeneuve i Albert Cubeles, historiadors.

Organitzat per UNED Barcelona.

Curs de 8 hores: dilluns 6, 13 i 20 de març de 2017, de 18 a 20 h, al centre UNED Barcelona (avda. de Rio de Janeiro, 56-58), i dissabte 25 de març, de 10 a 12 h (itinerari).

 

Segon mòdul del curs d’introducció a la història de Barcelona. Cada mòdul és independent i consta de tres sessions teòriques de dues hores cada una i una sortida en itinerari per la ciutat. Aquest segon mòdul comprèn des de la Barcelona comtal (segle XI) fins la Barcelona baixmedieval (segle XV).

 

Objectius

Obtenir una visió el més completa possible sobre la història de Barcelona. Presentar als participants la historiografia i les fonts a partir de les quals es pot aprofundir en el coneixement de la història de Barcelona. Dotar als participants d’eines i recursos que els permetin una aproximació rigorosa l’estudi de la història de la Ciutat. Potenciar la mentalitat crítica vers la història de la nostra ciutat.

 

Programa

Primera sessió. De la Barcelona comtal a la Barcelona del Consell de Cent (segles XI-XIII).

Segona sessió. La ciutat a la Baixa Edat Mitjana I (segles XIII-XIV).

Tercera sessió. La ciutat a la Baixa Edat Mitjana I (segle XV).

Quarta sessió. Visita a la Barcelona medieval.

 

Enllaç curs web UNED Barcelona